Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aantal
studenten

1.107

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

62,4%

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

8,1

Tevredenheid
medewerkers

7,2

Tevredenheid
studenten

6,3

MBO College Lelystad

Statistieken

Het afgelopen jaar heeft het college diverse stappen gezet als het gaat om ontwikkeling en innovatie. Zo is MBO College Lelystad actief geweest binnen verschillende RIF-aanvragen (Regionaal Investerings Fonds). Publiek-private samenwerkingen krijgen steeds beter vorm. Het onderwijs wordt meer hybride en daarmee toekomstproof. De RIF Lelytalent is hier een goed voorbeeld van. Het brengt het bedrijfsleven en jongeren dichter bij elkaar. Maar ook de RIF circulaire economie is een mooi voorbeeld waarbij MBO College Lelystad innovatief en vernieuwend is. Duurzaamheid, een onderwerp dat tot voor kort vooral voorbehouden was aan universitair en hbo-onderwijs, wordt een centraal thema binnen de muren van MBO College Lelystad.

Samen met
het bedrijfsleven

Binnen alle leerjaren gaan studenten kennis maken met de circulaire economie, wat dit betekent voor het (lokale) bedrijfsleven en ook voor hen. Tweede kamer lid Anne Kuik (CDA) en Bas Derks (Ministerie van OCW) gaven tijdens de officiële opening het startsein voor de circulaire economie binnen MBO College Lelystad. Maar ook het project Community College, dat is gericht op een samenlevingsgerichte school binnen de eigen omgeving, is een mooi voorbeeld van samenwerking in de eigen regio.

Bij MBO College Lelystad wordt veel waarde gehecht aan de inspraak van de studenten en medewerkers. De studentenraad is verder ontwikkeld en elke afdeling van het college is daarin vertegenwoordigd. Ook de OC, de Onderdeel Commissie van de Ondernemingsraad, heeft zich ontwikkeld tot een orgaan waarbij medezeggenschap en het opkomen voor de medewerkers van groot belang is. 

Medezeggenschap
van groot belang

Dit leverde een herstructurering van de teams op, waarbij het onderwijs van MBO College Lelystad werd onderverdeeld in vier routes. De TOP-route waar studenten van de niveau 4 opleidingen onderwijs krijgen wat bij hen past. Uitdagend, gericht op doorstroom naar het hbo en met ruimte voor ontwikkeling op verschillende gebieden. 

Vier routes

De VAK-route met onderwijs dat is gericht op de samenwerking met het bedrijfsleven, voor de praktische student op niveau 2 en 3 die de theorie vooral met de praktijk wil kunnen verbinden. De START-route waar de nadruk ligt op perspectief en kansen. Jongeren die om wat voor reden dan ook een nieuwe start nodig hebben krijgen onderwijs en docenten die bij dat proces passen. En tot slot SCALA, een route die is gericht op de ontwikkelingen van Lelystad Airport in de breedste zin van het woord. Luchtvaartopleidingen, maar ook opleidingen die zijn gerelateerd aan de (potentiele) groei van Lelystad. 

op maat

Het onderwijs staat nooit stil. Studenten en medewerkers veranderen. Net als de omgeving. Verbinding is binnen de strategie van MBO College Lelystad dan ook het sleutelwoord. Verbinding met de omgeving, de bewoners van Lelystad, het lokale bedrijfsleven, de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, de medewerkers en natuurlijk met de studenten. Bij alles wat het college doet staat het succes van de studenten en hoe dit samen met anderen te bereiken, voorop. 

 

MBO College
Lelystad
Onze mbo-colleges

In 2018 stond de onderlinge verbinding centraal binnen MBO College Lelystad. Dat betekende samen kijken naar de manier van organiseren. Niet alleen sturend vanuit de directie en het management, maar met alle medewerkers zoeken naar (nieuwe) wegen. Het doel van de student stond voorop in deze bijeenkomsten, maar ook de zoektocht naar de meest effectieve en efficiënte manier van samenwerken. Dit resulteerde in een nieuwe manier van organiseren, onderbouwd vanuit een pedagogisch-didactisch klimaat en rekening houdend met de wensen van alle studenten en hun docenten.

Zoeken naar
verbinding

“Het is fijn dat we veel in de praktijk leren. Je loopt tijdens het werken tegen dingen aan, waar je veel van leert.”

Dimitri
Student

Bekijk het introductiefilmpje
  1: 41

Onze mbo-colleges
MBO College
Lelystad

Het onderwijs staat nooit stil. Studenten en medewerkers veranderen. Net als de omgeving. Verbinding is binnen de strategie van MBO College Lelystad dan ook het sleutelwoord. Verbinding met de omgeving, de bewoners van Lelystad, het lokale bedrijfsleven, de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, de medewerkers en natuurlijk met de studenten. Bij alles wat het college doet staat het succes van de studenten en hoe dit samen met anderen te bereiken, voorop. 

 

Zoeken naar
verbinding

In 2018 stond de onderlinge verbinding centraal binnen MBO College Lelystad. Dat betekende samen kijken naar de manier van organiseren. Niet alleen sturend vanuit de directie en het management, maar met alle medewerkers zoeken naar (nieuwe) wegen. Het doel van de student stond voorop in deze bijeenkomsten, maar ook de zoektocht naar de meest effectieve en efficiënte manier van samenwerken. Dit resulteerde in een nieuwe manier van organiseren, onderbouwd vanuit een pedagogisch-didactisch klimaat en rekening houdend met de wensen van alle studenten en hun docenten.

Medezeggen-
schap
van groot belang

Bij MBO College Lelystad wordt veel waarde gehecht aan de inspraak van de studenten en medewerkers. De studentenraad is verder ontwikkeld en elke afdeling van het college is daarin vertegenwoordigd. Ook de OC, de Onderdeel Commissie van de Ondernemingsraad, heeft zich ontwikkeld tot een orgaan waarbij medezeggenschap en het opkomen voor de medewerkers van groot belang is. 

Samen met
het bedrijfsleven

Het afgelopen jaar heeft het college diverse stappen gezet als het gaat om ontwikkeling en innovatie. Zo is MBO College Lelystad actief geweest binnen verschillende RIF-aanvragen (Regionaal Investerings Fonds). Publiek-private samenwerkingen krijgen steeds beter vorm. Het onderwijs wordt meer hybride en daarmee toekomstproof. De RIF Lelytalent is hier een goed voorbeeld van. Het brengt het bedrijfsleven en jongeren dichter bij elkaar. Maar ook de RIF circulaire economie is een mooi voorbeeld waarbij MBO College Lelystad innovatief en vernieuwend is. Duurzaamheid, een onderwerp dat tot voor kort vooral voorbehouden was aan universitair en hbo-onderwijs, wordt een centraal thema binnen de muren van MBO College Lelystad.

MBO College Lelystad

Statistieken

Tevredenheid
studenten

Tevredenheid
medewerkers

Tevredenheid
leer-werkbedrijven

Percentage
gediplomeerden

Aantal
studenten

De VAK-route met onderwijs dat is gericht op de samenwerking met het bedrijfsleven, voor de praktische student op niveau 2 en 3 die de theorie vooral met de praktijk wil kunnen verbinden. De START-route waar de nadruk ligt op perspectief en kansen. Jongeren die om wat voor reden dan ook een nieuwe start nodig hebben krijgen onderwijs en docenten die bij dat proces passen. En tot slot SCALA, een route die is gericht op de ontwikkelingen van Lelystad Airport in de breedste zin van het woord. Luchtvaartopleidingen, maar ook opleidingen die zijn gerelateerd aan de (potentiele) groei van Lelystad. 

Dit leverde een herstructurering van de teams op, waarbij het onderwijs van MBO College Lelystad werd onderverdeeld in vier routes. De TOP-route waar studenten van de niveau 4 opleidingen onderwijs krijgen wat bij hen past. Uitdagend, gericht op doorstroom naar het hbo en met ruimte voor ontwikkeling op verschillende gebieden. 

Vier routes
op maat

Binnen alle leerjaren gaan studenten kennis maken met de circulaire economie, wat dit betekent voor het (lokale) bedrijfsleven en ook voor hen. Tweede kamer lid Anne Kuik (CDA) en Bas Derks (Ministerie van OCW) gaven tijdens de officiële opening het startsein voor de circulaire economie binnen MBO College Lelystad. Maar ook het project Community College, dat is gericht op een samenlevingsgerichte school binnen de eigen omgeving, is een mooi voorbeeld van samenwerking in de eigen regio.

“Het is fijn dat we veel in de praktijk leren. Je loopt tijdens het werken tegen dingen aan, waar je veel van leert.”

Dimitri
Student

Bekijk het introductiefilmpje
  1: 41

7,2
8,1
62,4%
1.107
6,3