Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

In oktober 2018 werd het tevredenheidsonderzoek onder leerbedrijven binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland afgerond. Elke keer als een student een stage afrondt, wordt het leerbedrijf verzocht hun tevredenheid door te geven door een enquête in te vullen. Het afgelopen jaar laat het onderzoek mooie cijfers zien; elk mbo-college binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland scoort hoger dan 7,0 en alle mbo-colleges hebben zich verbeterd. Met het bpv-plan als aanjager is in 2018 flink geïnvesteerd in de versterking van het praktijkleren. MBO in Bedrijf, ingesteld door het ministerie van OCW ter ondersteuning van de scholen in het kader van het behalen van de kwaliteitsafspraken, heeft de Resultaatrapportage BPV 2018 van het ROC van Amsterdam - Flevoland positief beoordeeld: de tevredenheid is toegenomen en ambities zijn ruim gehaald.

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

Met de komst van de nieuwe luchthaven in Lelystad ontstaat ook werkgelegenheid. Om hier op in te spelen hebben MBO College Airport en MBO College Lelystad het samenwerkingsverband SCALA opgericht. SCALA bundelt de kennis op het gebied van luchtvaartonderwijs van MBO College Airport met de lokale verbondenheid van MBO College Lelystad. Door de betrokkenheid van Lelystad Airport, Werkbedrijf Lelystad, Luchtvaart Themapark Aviodrome, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad kan beroepsonderwijs worden gecreëerd dat direct aansluit op de behoefte van de nieuwe luchthaven. Samen met Viggo, G4s en Asito wordt een nieuw hybride leerconcept ontwikkeld, waarbij het leren vrijwel uitsluitend op de toekomstige luchthaven gaat plaatsvinden. De huisvesting wordt ontwikkeld in samenwerking met Aviodrome, Lelystad Airport en OMALA.

Met Schipholgroep en Viggo wordt gesproken over participatie in het nieuw te realiseren luchthavenkantoor. De komende twee á drie jaar wordt gebruikgemaakt van locatie Agorawagenplein in Lelystad. Momenteel vinden de opleidingen nog op MBO College Lelystad plaats.


SCALA

De MBO Agenda is een gezamenlijke agenda voor de duur van vier jaar van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse mbo-instellingen. Samen wordt gekeken naar hoe het mbo-onderwijs binnen Amsterdam versterkt kan worden. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor ongeveer 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. De focus van 2018 lag op borging van de reeds ingezette vernieuwingen en het starten van nieuwe innovatie. Dit is te zien in de aanvragen rondom praktijkleren en hybride leren en het aanbieden van de lesstof met de inzet van Virtual Reality of video-opnames (scenarioleren). De onderlinge samenwerking tussen de mbo-instellingen wordt in de aanvragen voor de MBO Agenda steeds duidelijker zichtbaar.

Voorbeelden hiervan zijn de learning community sQuare voor de creatieve opleidingen en het practoraat Mediawijsheid. In het najaar van 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor een vervolg op de MBO Agenda. Circa 300 mbo-docenten, beleidsmakers en ondernemers gingen op 8 oktober 2018 in Pakhuis de Zwijger met elkaar in gesprek over de toekomst van het mbo in Amsterdam. Geïnspireerd door presentaties over kansengelijkheid, makers-educatie, practoraten en publiek-private samenwerking werd verkend wat in de toekomst nodig zal zijn om de jongeren in Amsterdam het beste mbo-onderwijs te kunnen bieden.MBO Agenda

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verbindt zich steeds vaker aan gemeenten en partners uit het bedrijfsleven via publiek-private samenwerkingen. In deze zogenoemde PPS’en proberen de partners gezamenlijk antwoorden te vinden op vragen vanuit de arbeidsmarkt en onderwijs. Een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is het doel. In 
het boekje ‘Samen’ dat vorig jaar verscheen staan de ervaringen die zijn opgedaan met de PPS’en beschreven. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin de ontwikkeling van deze vorm van samenwerken centraal staat. Zo bespraken bedrijven en directeuren op 31 mei 2018 tijdens de ‘Expeditie PPS’ actuele dilemma’s, zoals het vraagstuk ‘botsende businessmodellen’.

Een onderneming wil omzet maken en een school wil waarde overbrengen. Hoe kan deze ‘botsing’ voor een student productief worden? De conclusie was dat oplossingen voor de gesignaleerde dilemma’s alleen in samenwerking met elkaar gevonden kunnen worden. Ook op 18 januari van dit jaar organiseerde het ROC van Amsterdam – Flevoland in samenwerking met Katapult een bijeenkomst over de kracht van publiek-private samenwerkingen. Bekijk het filmpje hieronder voor een impressie.

De kracht van
publiek-private
samenwerkingen
Samenwerken
in de regio
Samenwerken in de regio
Tevredenheid
leerwerkbedrijven
De kracht van
publiek-private
samenwerkingen

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verbindt zich steeds vaker aan gemeenten en partners uit het bedrijfsleven via publiek-private samenwerkingen. In deze zogenoemde PPS’en proberen de partners gezamenlijk antwoorden te vinden op vragen vanuit de arbeidsmarkt en onderwijs. Een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is het doel. In het boekje ‘Samen’ dat vorig jaar verscheen staan de ervaringen die zijn opgedaan met de PPS’en beschreven. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin de ontwikkeling van deze vorm van samenwerken centraal staat. Zo bespraken bedrijven en directeuren op 31 mei 2018 tijdens de ‘Expeditie PPS’ actuele dilemma’s, zoals het vraagstuk ‘botsende businessmodellen’.

Een onderneming wil omzet maken en een school wil waarde overbrengen. Hoe kan deze ‘botsing’ voor een student productief worden? De conclusie was dat oplossingen voor de gesignaleerde dilemma’s alleen in samenwerking met elkaar gevonden kunnen worden. Ook op 18 januari van dit jaar organiseerde het ROC van Amsterdam – Flevoland in samenwerking met Katapult een bijeenkomst over de kracht van publiek-private samenwerkingen. Bekijk het filmpje hieronder voor een impressie.

In oktober 2018 werd het tevredenheidsonderzoek onder leerbedrijven binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland afgerond. Elke keer als een student een stage afrondt, wordt het leerbedrijf verzocht hun tevredenheid door te geven door een enquête in te vullen. Het afgelopen jaar laat het onderzoek mooie cijfers zien; elk mbo-college binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland scoort hoger dan 7,0 en alle mbo-colleges hebben zich verbeterd. Met het bpv-plan als aanjager is in 2018 flink geïnvesteerd in de versterking van het praktijkleren. MBO in Bedrijf, ingesteld door het ministerie van OCW ter ondersteuning van de scholen in het kader van het behalen van de kwaliteitsafspraken, heeft de Resultaatrapportage BPV 2018 van het ROC van Amsterdam - Flevoland positief beoordeeld: de tevredenheid is toegenomen en ambities zijn ruim gehaald.

SCALA

Met de komst van de nieuwe luchthaven in Lelystad ontstaat ook werkgelegenheid. Om hier op in te spelen hebben MBO College Airport en MBO College Lelystad het samenwerkingsverband SCALA opgericht. SCALA bundelt de kennis op het gebied van luchtvaartonderwijs van MBO College Airport met de lokale verbondenheid van MBO College Lelystad. Door de betrokkenheid van Lelystad Airport, Werkbedrijf Lelystad, Luchtvaart Themapark Aviodrome, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad kan beroepsonderwijs worden gecreëerd dat direct aansluit op de behoefte van de nieuwe luchthaven. Samen met Viggo, G4s en Asito wordt een nieuw hybride leerconcept ontwikkeld, waarbij het leren vrijwel uitsluitend op de toekomstige luchthaven gaat plaatsvinden. De huisvesting wordt ontwikkeld in samenwerking met Aviodrome, Lelystad Airport en OMALA.

Met Schipholgroep en Viggo wordt gesproken over participatie in het nieuw te realiseren luchthavenkantoor. De komende twee á drie jaar wordt gebruikgemaakt van locatie Agorawagenplein in Lelystad. Momenteel vinden de opleidingen nog op MBO College Lelystad plaats.


MBO Agenda

De MBO Agenda is een gezamenlijke agenda voor de duur van vier jaar van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse mbo-instellingen. Samen wordt gekeken naar hoe het mbo-onderwijs binnen Amsterdam versterkt kan worden. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor ongeveer 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. De focus van 2018 lag op borging van de reeds ingezette vernieuwingen en het starten van nieuwe innovatie. Dit is te zien in de aanvragen rondom praktijkleren en hybride leren en het aanbieden van de lesstof met de inzet van Virtual Reality of video-opnames (scenarioleren). De onderlinge samenwerking tussen de mbo-instellingen wordt in de aanvragen voor de MBO Agenda steeds duidelijker zichtbaar.

Voorbeelden hiervan zijn de learning community sQuare voor de creatieve opleidingen en het practoraat Mediawijsheid. In het najaar van 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor een vervolg op de MBO Agenda. Circa 300 mbo-docenten, beleidsmakers en ondernemers gingen op 8 oktober 2018 in Pakhuis de Zwijger met elkaar in gesprek over de toekomst van het mbo in Amsterdam. Geïnspireerd door presentaties over kansengelijkheid, makers-educatie, practoraten en publiek-private samenwerking werd verkend wat in de toekomst nodig zal zijn om de jongeren in Amsterdam het beste mbo-onderwijs te kunnen bieden.Samen-
werken
in de regio
Samenwerken in de regio