Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aantal
studenten

3.139

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

69,5%

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,1

Tevredenheid
medewerkers

7,2

Tevredenheid
studenten

6,3

MBO College Zuidoost

Statistieken

Voor sommige opleidingen verplaatsen de studenten zich naar de bedrijven. Inmiddels verbinden meer dan 1.700 organisaties zich aan MBO College Zuidoost. Steeds vaker zijn zij de fysieke plaats voor het onderwijs, zoals bijvoorbeeld voor de hybride leerroutes. De docent van school gaat naar de bedrijven toe om de studenten daar les te geven. Studenten kunnen hun theoretische kennis direct in de praktijk toepassen. Omgekeerd kunnen zij hun praktijkkennis verdiepen met theorie. Deze manier van leren blijkt een positieve invloed te hebben op de motivatie van de studenten.

Verbinding met
het bedrijfsleven

Op meerdere vlakken kenmerkt 2018 zich door verbreding. Er komen nieuwe, zogenoemd brede opleidingen. Veel jongeren weten nog niet echt welke richting zij op willen. In een brede opleiding kunnen ze zelf ontdekken waar hun interesse het meest naar uit gaat en kunnen zij hun talenten in die richting (verder) ontwikkelen. Ook vanuit het bedrijfsleven groeit de vraag naar breed opgeleide werknemers, met kennis op verschillende werkterreinen.

Verbreding

In deze context ontstaat bijvoorbeeld Workspace, een praktijkhub waar bedrijven opdrachten of vraagstukken kunnen neerleggen, die studenten onder leiding van docenten uitvoeren en oplossen. Workspace wordt verder ontwikkeld en uitgebouwd, zodat steeds meer studenten van verschillende opleidingen en van verschillende niveaus er samen met elkaar kunnen werken. Zo doen zij niet alleen ervaring op in hun specifieke werkveld, maar ontwikkelen zij ook hun persoonlijke competenties, hun ‘soft skills’.


Workspace
Maatwerk

De ontwikkelingen in de maatschappij en in de werkvelden waarvoor MBO College Zuidoost studenten opleidt, gaan snel. Het belang om als mbo-college te innoveren en goed onderwijs en begeleiding steeds opnieuw uit te vinden, is cruciaal. In 2018 ontstaan de nieuwe ideeën hierover steeds meer in de volle breedte van de organisatie: docenten, vakspecialisten, onderwijskundigen, beleidsmakers, ondersteuners en zorgexperts bedenken samen welke koers het team, binnen de kaders en koers van het college, moet varen om de studenten goed en toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden. Dit met oog voor de individuele student. Of het nu gaat om de leerroute van de student of om de zorg die hij of zij daarbij nodig heeft. Maatwerk is belangrijk waarbij het bieden van kansen voor de studenten het uitgangspunt is.

MBO College Zuidoost is een bedrijvige school. Met opleidingen in Economie, de Zakelijke Dienstverlening, Entree, Handel & Ondernemen (ook internationaal), ICT, Retail & Business en Serviceberoepen, onder andere in de sport en in de zorg. Op MBO College Zuidoost kunnen studenten ook terecht voor opleidingen van het Veiligheidscollege, waar zowel minister Kajsa Ollongren als staatssecretaris Barbara Visser het afgelopen jaar op werkbezoek gingen. Er zijn opleidingen van niveau 1 tot en met 4.

school
Een bedrijvige
MBO College
Zuidoost
Onze mbo-colleges

“Met Workspace willen we de praktijk dichter bij brengen. En ook de vernieuwingen in het werkveld naar binnen brengen.”

Bekijk het introductiefilmpje
  1: 25

Jurly Pocornie Opleidingsmanager Administratieve Beroepen

De verbinding met de omgeving is sterk. In het kader van 50 jaar Bijlmer werd het afgelopen jaar het wereldonderwijsfestival georganiseerd. Zowel buurtbewoners als bedrijven vinden de weg naar de school. Zo komen bewoners langs voor ICT-advies van studenten en geven bedrijven masterclasses of inspireren studenten in gastlessen. De school staat midden tussen woonwijken en bedrijven, waaronder toonaangevende multinationals. De Johan Cruijff ArenA en winkelcentrum Amsterdamse Poort liggen om de hoek. De omgeving is een belangrijke voedingsbodem voor de ambities van het college, die steeds steviger in de teams verankerd raken.

Verbinding met
de omgeving
Onze mbo-colleges
MBO College
Zuidoost

MBO College Zuidoost is een bedrijvige school. Met opleidingen in Economie, de Zakelijke Dienstverlening, Entree, Handel & Ondernemen (ook internationaal), ICT, Retail & Business en Serviceberoepen, onder andere in de sport en in de zorg. Op MBO College Zuidoost kunnen studenten ook terecht voor opleidingen van het Veiligheidscollege, waar zowel minister Kajsa Ollongren als staatssecretaris Barbara Visser het afgelopen jaar op werkbezoek gingen. Er zijn opleidingen van niveau 1 tot en met 4.

Maatwerk
Verbinding
met de
bedrijfsleven

MBO College Zuidoost

Statistieken

7,2

Tevredenheid
studenten

Tevredenheid
medewerkers

6,3
7,1

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

69,5%

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

3.139

Aantal
studenten

De ontwikkelingen in de maatschappij en in de werkvelden waarvoor MBO College Zuidoost studenten opleidt, gaan snel. Het belang om als mbo-college te innoveren en goed onderwijs en begeleiding steeds opnieuw uit te vinden, is cruciaal. In 2018 ontstaan de nieuwe ideeën hierover steeds meer in de volle breedte van de organisatie: docenten, vakspecialisten, onderwijskundigen, beleidsmakers, ondersteuners en zorgexperts bedenken samen welke koers het team, binnen de kaders en koers van het college, moet varen om de studenten goed en toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden. Dit met oog voor de individuele student. Of het nu gaat om de leerroute van de student of om de zorg die hij of zij daarbij nodig heeft. Maatwerk is belangrijk waarbij het bieden van kansen voor de studenten het uitgangspunt is.

In deze context ontstaat bijvoorbeeld Workspace, een praktijkhub waar bedrijven opdrachten of vraagstukken kunnen neerleggen, die studenten onder leiding van docenten uitvoeren en oplossen. Workspace wordt verder ontwikkeld en uitgebouwd, zodat steeds meer studenten van verschillende opleidingen en van verschillende niveaus er samen met elkaar kunnen werken. Zo doen zij niet alleen ervaring op in hun specifieke werkveld, maar ontwikkelen zij ook hun persoonlijke competenties, hun ‘soft skills’.


Op meerdere vlakken kenmerkt 2018 zich door verbreding. Er komen nieuwe, zogenoemd brede opleidingen. Veel jongeren weten nog niet echt welke richting zij op willen. In een brede opleiding kunnen ze zelf ontdekken waar hun interesse het meest naar uit gaat en kunnen zij hun talenten in die richting (verder) ontwikkelen. Ook vanuit het bedrijfsleven groeit de vraag naar breed opgeleide werknemers, met kennis op verschillende werkterreinen.

Verbreding
Workspace

Voor sommige opleidingen verplaatsen de studenten zich naar de bedrijven. Inmiddels verbinden meer dan 1.700 organisaties zich aan MBO College Zuidoost. Steeds vaker zijn zij de fysieke plaats voor het onderwijs, zoals bijvoorbeeld voor de hybride leerroutes. De docent van school gaat naar de bedrijven toe om de studenten daar les te geven. Studenten kunnen hun theoretische kennis direct in de praktijk toepassen. Omgekeerd kunnen zij hun praktijkkennis verdiepen met theorie. Deze manier van leren blijkt een positieve invloed te hebben op de motivatie van de studenten.

Verbinding
met het
Een bedrijvige
school
omgeving

De verbinding met de omgeving is sterk. In het kader van 50 jaar Bijlmer werd het afgelopen jaar het wereldonderwijsfestival georganiseerd. Zowel buurtbewoners als bedrijven vinden de weg naar de school. Zo komen bewoners langs voor ICT-advies van studenten en geven bedrijven masterclasses of inspireren studenten in gastlessen. De school staat midden tussen woonwijken en bedrijven, waaronder toonaangevende multinationals. De Johan Cruijff ArenA en winkelcentrum Amsterdamse Poort liggen om de hoek. De omgeving is een belangrijke voedingsbodem voor de ambities van het college, die steeds steviger in de teams verankerd raken.

“Met Workspace willen we de praktijk dichter bij brengen. En ook de vernieuwingen in het werkveld naar binnen brengen.”

Bekijk het introductiefilmpje
  1: 25

Jurly Pocornie Opleidingsmanager Administratieve Beroepen