Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aantal
studenten

3.809

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

72,9%

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,0

Tevredenheid
medewerkers

6,8

Tevredenheid
studenten

6,5

MBO College West

Statistieken

MBO College West vormt samen met een aantal scholen uit het voortgezet en primair onderwijs (Mundus College, El Khadija, Comenius College) het Social Lab Nieuw West. Dit is een onderdeel van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie OCW dat in de komende jaren zijn beslag gaat krijgen in samenhang met andere social labs in het land. Alle scholen werken met de methodiek van de Transformatieve School. Centraal hierbij staat de vraag: hoe ga je als school om met studenten die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en op straat? Het management van alle vier de scholen is in een verdiepende leergang getraind in het vormgeven van een schoolcultuur gericht op het leren en het bevorderen van het klimmen op de schoolladder.

Social Lab
Nieuw West
Ben Sajet Congres

Op 20 april 2018 vond het Ben Sajet Congres plaats in de Hermitage in de Amsterdam. Dit congres, mede georganiseerd door MBO College West, richtte zich op de inhoudelijke en duurzame vernieuwingen van de zorg in de grootstedelijke omgeving. Het congres, bestemd voor professionals, beroepsopleiders en onderzoekers, trok grote belangstelling. Bestuurder Ronald Wilcke besprak namens het ROC van Amsterdam – Flevoland het belang van mbo-opgeleiden in de zorg. Ook kwamen hoogleraren Anne-Mei The, Bianca Buurman en Carlo Schuengel, specialisten op het gebied van ouderenzorg, aan het woord. Andere sprekers waren Hugo de Jong, minister van VWS, onderwijssocioloog Iliass El Hadioui, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters, en Robert-Jan Simons, specialist op het gebied van leren in de praktijk. 

Op MBO College West kunnen studenten de wereld Zorg & Welzijn ervaren. De praktijklokalen zijn ingericht met moderne apparatuur. De studenten worden onder meer opgeleid tot tandartsassistente, apothekersassistente, verzorgende, pedagogisch medewerker of verpleegkundige. In de buurt zitten diverse zorginstellingen waar nauw mee wordt samengewerkt, zoals Cordaan en het OLVG-ziekenhuis. MBO College West heeft ook een tweede locatie aan de Naaldwijkstraat in Amsterdam. Hier kunnen studenten leren voor het vak laborant. In 2018 ontwikkelde het college zich op diverse vlakken. 

MBO College
West
Onze mbo-colleges

“Het voordeel van blended learning is dat de studenten zich in de thuissituatie de stof eigen kunnen maken en op school kunnen verdiepen en verbreden.”

Bekijk het introductiefilmpje
  1:50

Peter Wurschy
Docent Maatschappelijke Zorg

Wetenschappelijk

Daarnaast heeft MBO College West onder leiding van Iliass El Hadioui een wetenschappelijke onderzoekslijn opgezet. Er is onder andere onderzoek gedaan naar het gedrag van studenten op school en in de praktijk. De uitkomsten hiervan zijn zeer bruikbaar voor het vormgeven van de leer- en leefgemeenschap MBO College West in het kader van de Transformatieve School en de Gelijke Kansen Alliantie en geven inzicht in de match tussen de professionele beroepspraktijk en het onderwijs.

onderzoek

Sinds afgelopen jaar kunnen studenten kiezen voor het keuzedeel Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn Plus. Met dit keuzedeel wordt de helpende geschoold in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. De Helpende Plus is breder inzetbaar in de zorg.

Keuzedeel Dienstverlening Helpende
Zorg & Welzijn Plus (DHZW+)

Hiermee worden kansen op werk vergroot en tekorten in de zorg opgelost. MBO College West ontwikkelde dit keuzedeel samen met instelling Vivium en de SBB. Het wordt zowel op de opleiding gegeven als bij zorginstellingen zelf, wat een certificaat oplevert.

Examentraining voor

Een belangrijk deel van het examen wordt in de praktijk afgenomen. Daarom scholen beoordelaars van de werkvloer zich in het afnemen van deze landelijke examens van Prove to move. Het betreft alle opleidingen, dus van kinderopvang en onderwijsassistenten tot verzorgenden en verpleegkundigen. De training wordt zowel op locatie als op school gegeven. Immers: praktijk en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen die in de examens eens te meer tot uiting komt.beoordelaars

In 2018 is een tweede Gildeleren-locatie geopend. Bij het Gildeleren krijgen de studenten geen les op school, maar binnen de muren van de werklocatie. Naast het Gildeleren zijn het Wijkleerbedrijf, het Flevohuis, het Landlustlab en de Hof van Sloten allen voorbeelden van hybride leeromgevingen. De kracht zit hierbij in het opleiden in de praktijk met docenten vanuit de opleiding. MBO College West werkt hierin samen met onderwijskundig ontwerpers op het gebied van leren en werken.Hybride
leeromgeving
Onze mbo-colleges
MBO College
West

Op MBO College West kunnen studenten de wereld Zorg & Welzijn ervaren. De praktijklokalen zijn ingericht met moderne apparatuur. De studenten worden onder meer opgeleid tot tandartsassistente, apothekersassistente, verzorgende, pedagogisch medewerker of verpleegkundige. In de buurt zitten diverse zorginstellingen waar nauw mee wordt samengewerkt, zoals Cordaan en het OLVG-ziekenhuis. MBO College West heeft ook een tweede locatie aan de Naaldwijkstraat in Amsterdam. Hier kunnen studenten leren voor het vak laborant. In 2018 ontwikkelde het college zich op diverse vlakken. 

Ben Sajet Congres
Social Lab
Nieuw West

MBO College West

Statistieken

6,8

Tevredenheid
studenten

Tevredenheid
medewerkers

6,5
7,0

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

72,9%

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

3.809

Aantal
studenten

Op 20 april 2018 vond het Ben Sajet Congres plaats in de Hermitage in de Amsterdam. Dit congres, mede georganiseerd door MBO College West, richtte zich op de inhoudelijke en duurzame vernieuwingen van de zorg in de grootstedelijke omgeving. Het congres, bestemd voor professionals, beroepsopleiders en onderzoekers, trok grote belangstelling. Bestuurder Ronald Wilcke besprak namens het ROC van Amsterdam – Flevoland het belang van mbo-opgeleiden in de zorg. Ook kwamen hoogleraren Anne-Mei The, Bianca Buurman en Carlo Schuengel, specialisten op het gebied van ouderenzorg, aan het woord. Andere sprekers waren Hugo de Jong, minister van VWS, onderwijssocioloog Iliass El Hadioui, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters, en Robert-Jan Simons, specialist op het gebied van leren in de praktijk. 

MBO College West vormt samen met een aantal scholen uit het voortgezet en primair onderwijs (Mundus College, El Khadija, Comenius College) het Social Lab Nieuw West. Dit is een onderdeel van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie OCW dat in de komende jaren zijn beslag gaat krijgen in samenhang met andere social labs in het land. Alle scholen werken met de methodiek van de Transformatieve School. Centraal hierbij staat de vraag: hoe ga je als school om met studenten die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en op straat? Het management van alle vier de scholen is in een verdiepende leergang getraind in het vormgeven van een schoolcultuur gericht op het leren en het bevorderen van het klimmen op de schoolladder.

Wetenschap-
pelijk
onderzoek

Daarnaast heeft MBO College West onder leiding van Iliass El Hadioui een wetenschappelijke onderzoekslijn opgezet. Er is onder andere onderzoek gedaan naar het gedrag van studenten op school en in de praktijk. De uitkomsten hiervan zijn zeer bruikbaar voor het vormgeven van de leer- en leefgemeenschap MBO College West in het kader van de Transformatieve School en de Gelijke Kansen Alliantie en geven inzicht in de match tussen de professionele beroepspraktijk en het onderwijs.

Hybride
leeromgeving

In 2018 is een tweede Gildeleren-locatie geopend. Bij het Gildeleren krijgen de studenten geen les op school, maar binnen de muren van de werklocatie. Naast het Gildeleren zijn het Wijkleerbedrijf, het Flevohuis, het Landlustlab en de Hof van Sloten allen voorbeelden van hybride leeromgevingen. De kracht zit hierbij in het opleiden in de praktijk met docenten vanuit de opleiding. MBO College West werkt hierin samen met onderwijskundig ontwerpers op het gebied van leren en werken.Examen
training voor
beoordelaars

Een belangrijk deel van het examen wordt in de praktijk afgenomen. Daarom scholen beoordelaars van de werkvloer zich in het afnemen van deze landelijke examens van Prove to move. Het betreft alle opleidingen, dus van kinderopvang en onderwijsassistenten tot verzorgenden en verpleegkundigen. De training wordt zowel op locatie als op school gegeven. Immers: praktijk en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen die in de examens eens te meer tot uiting komt.Keuzedeel
Dienstverlening
Helpende
Zorg & Welzijn Plus (DHZW+)

Sinds afgelopen jaar kunnen studenten kiezen voor het keuzedeel Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn Plus. Met dit keuzedeel wordt de helpende geschoold in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. De helpende plus is breder inzetbaar in de zorg.

“Het voordeel van blended learning is dat de studenten zich in de thuissituatie de stof eigen kunnen maken en op school kunnen verdiepen en verbreden.”

Bekijk het introductiefilmpje
  1:50

Peter Wurschy
Docent Maatschappelijke Zorg