In 2018 was de medezeggenschap van medewerkers georganiseerd in het Platform OR, een samengaan van de ondernemingsraden van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. In het Platform OR zijn de Onderdeelcommissies van de mbo-colleges vertegenwoordigd, alsmede een afvaardiging van het ondersteunend personeel. Het Platform OR zet zich in voor een constructieve dialoog met de Raad van Bestuur en de directies van de mbo-colleges.

In 2018 nam de Raad van Bestuur het voorstel voor een generatieregeling over van het Platform OR, om te beginnen voor één jaar. In het kort houdt de regeling in dat een medewerker vanaf 62 jaar de mogelijkheid heeft om maximaal 50 procent minder te gaan werken met een salariskorting van 30 procent en een pensioenopbouw van 100 procent.  

Ondernemingsraad

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. Het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd liet zien dat alle mbo-colleges ten opzichte van 2015 stegen op de onderwerpen tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid. De medewerkers waarderen de bestaande mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en zijn vaak tevreden over hun leidinggevende. Onderwerpen die aandacht behoeven zijn werkdruk en faciliteiten (lokalen en computers).

Tevredenheid
medewerkers
Bank van Kans

Voor medewerkers met goede ideeën om het onderwijs verder te brengen, is de Bank van Kans in het leven geroepen. De Bank van Kans is op regelmatige basis op alle mbo-colleges te vinden. Medewerkers kunnen bij de collega’s van de Bank van Kans terecht voor kennis, een netwerk én de financiële ruimte om hun ideeën te realiseren. In 2018 kwamen op deze manier diverse, innovatieve initiatieven tot stand. Bekijk het filmpje voor een impressie. 

Onze medewerkers
mede-
werkers
Onze

Door het toegenomen aantal studenten, is ook het aantal medewerkers in 2018 gegroeid; bij het ROC van Amsterdam nam het aantal medewerkers toe met 150 fte. Bij het ROC van Flevoland bleef het medewerkersaantal nagenoeg gelijk. Ten opzichte van 2017 is het aandeel onderwijzend personeel met 1 procent gestegen en het aandeel directie en management met 1 procent gedaald. Hoewel de meerderheid van de medewerkers nog altijd ouder dan 40 jaar is, begint het beleid om jonge mensen aan te nemen vruchten af te werpen. De gemiddelde leeftijd is langzaam aan het dalen; van 49 jaar in 2015 naar 46,9 in 2018.

Door het toegenomen aantal studenten, is ook het aantal medewerkers in 2018 gegroeid; bij het ROC van Amsterdam nam het aantal medewerkers toe met 150 fte. Bij het ROC van Flevoland bleef het medewerkersaantal nagenoeg gelijk. Ten opzichte van 2017 is het aandeel onderwijzend personeel met 1 procent gestegen en het aandeel directie en management met 1 procent gedaald. Hoewel de meerderheid van de medewerkers nog altijd ouder dan 40 jaar is, begint het beleid om jonge mensen aan te nemen vruchten af te werpen. De gemiddelde leeftijd is langzaam aan het dalen; van 49 jaar in 2015 naar 46,9 in 2018.

Medezeggen-
schapsraad

In 2018 nam de Raad van Bestuur het voorstel voor een generatieregeling over van het Platform OR, om te beginnen voor één jaar. In het kort houdt de regeling in dat een medewerker vanaf 62 jaar de mogelijkheid heeft om maximaal 50 procent minder te gaan werken met een salariskorting van 30 procent en een pensioenopbouw van 100 procent.  

In 2018 was de medezeggenschap van medewerkers georganiseerd in het Platform OR, een samengaan van de ondernemingsraden van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. In het Platform OR zijn de Onderdeelcommissies van de mbo-colleges vertegenwoordigd, alsmede een afvaardiging van het ondersteunend personeel. Het Platform OR zet zich in voor een constructieve dialoog met de Raad van Bestuur en de directies van de mbo-colleges.

Bank van Kans

Voor medewerkers met goede ideeën om het onderwijs verder te brengen, is de Bank van Kans in het leven geroepen. De Bank van Kans is op regelmatige basis op alle mbo-colleges te vinden. Medewerkers kunnen bij de collega’s van de Bank van Kans terecht voor kennis, een netwerk én de financiële ruimte om hun ideeën te realiseren. In 2018 kwamen op deze manier diverse, innovatieve initiatieven tot stand. Bekijk het filmpje voor een impressie. 

Tevredenheid
medewerkers

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. Het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd liet zien dat alle mbo-colleges ten opzichte van 2015 stegen op de onderwerpen tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid. De medewerkers waarderen de bestaande mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en zijn vaak tevreden over hun leidinggevende. Onderwerpen die aandacht behoeven zijn werkdruk en faciliteiten (lokalen en computers).

Onze
mede-
werkers
Onze medewerkers

Over ons

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland heeft drie mbo-colleges, twee in Almere en één in Lelystad. Het onderwijs op de mbo-colleges is kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam – Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student.

Kijk voor meer informatie op rocva.nl of rocvanflevoland.nl/.

Lees hier het uitgebreide jaarverslag van onze onderwijsgroep over 2018.

Neem contact op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel deze pagina

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken

Vul een zoekterm in om het ROC jaarmagazine te doorzoeken.
Vul minimaal 3 karakters in.